webadmin.php

:

דיור מוגן

מזל טוב! הצטרפתם למועדון גיל הזהב. זהו שלב בחיים שבו אנו צריכים לעשות חשבון עם עצמינו לאן פנינו מועדות ואיך יתנהלו חיינו בשנים הבאות. להרבה מאוד אנשים שהצטרפו למועדון גיל הזהב יש ילדים שכבר עזבו את הבית ונישאו והם נשארים לבד בביתם, דבר שיכול להיות קשה הן מצד הריקנות הפנימית שיש לזוג כזה, כשגם ביקורי ילדיהם (עם הנכדים) הוא לא דבר שבשגרה והן מהניהול השוטף של הבית שהולך ונעשה עם הזמן והגיל יותר ויותר למעמסה. זהו זמן שמתחילים לחשוב בו על התקדמות ומעבר לגורם חיצוני מהבית- אל דיור מוגן. כשאנו חושבים על מעבר של מבוגרים מביתם למסגרת אחרת עולה אסוציאציה של בית אבות אמנם,אך גם המושג דיור מוגן מצוי בלקסיקון ונראה במאמר זה את ההבדלים המשמעותיים שיש בין דיור מוגן לבין בית אבות.

ראשית, דיור מוגן שלא כמו בית אבות,מיועד לאוכלוסייה פעילה ודינמית יותר. בתי דיור מוגן מיועדים לאנשים המתפקדים כרגיל אך מעדיפים להמשיך תפקוד זה בסביבה בטוחה יותר מאשר ביתם שלהם וזה מתבטא בשם- דיור מוגן. בבתי דיור מוגן הם יותר פעילים ועצמאיים בשטח ופחות תלויים בצוות של בתי דיור מוגן ובהשגחה הצמודה שלהם. בית אבות לעומת בתי דיור מוגן מיועדים לאנשים הנדרשים לטיפול רפואי או לעזרה סיעודית ממש. האוכלוסייה פחות עצמאית ופעילה בשטח ושם יש צוות רפואי ועובדים סוציאליים בכמות גדולה מאשר בבתי דיור מוגן.

הבדל נוסף שיש בין בתי דיור מוגן לבין בתי אבות הוא מגוון הפעילויות ואירועי התרבות. כפי שאמרנו בבתי דיור מוגן האוכלוסייה הרבה יותר פעילה ודינמית הרוצה לשמור על חיים פעילים מהצד התרבותי ולכן מגוון הפעילויות ואירועי התרבות בבתי דיור מוגן הוא רב וכולל משחקי חברה רבים, הרצאות, הצגות וכדומה. כמו כן האוכלוסייה בבתי דיור מוגן הרבה יותר עצמאית בכל הנוגע ללוח הזמנים במקום והאנשים עצמם קובעים את סדר יומם- ארוחות, שעות קימה ושעות כיבוי אור וכדומה. בבתי אבות לעומת בתי דיור מוגן האוכלוסייה פחות פעילה ואקטיבית ועל כן המטרה היא להשאיר את האוכלוסייה הנ"ל ברמת חיים בסיסית. על כן אין שם אירועי תרבות כמו שיש בבתי דיור מוגן ולעיתים יש פעילויות בסיסיות כגון משחקי חברה לאי אלו מהאוכלוסייה הנמצאים במצב המאפשר להם להשתתף בפעילות מעין זו. לוח הזמנים במקום כזה הוא קבוע- ארוחות בשעות קבועות, כמו גם שעות ההשכמה וכיבוי האור.

עוד הבדל שניתן למצוא בין בתי אבות לבתי דיור מוגן הוא המתחם עצמו. בבתי דיור מוגן המטרה של האנשים הבאים לשם היא לשמור על חיים ברמה גבוהה אך במקום מוגן יותר ועל כן ניתן למצוא דירות יוקרתיות הכוללות כל מה שבית רגיל כולל- מקרר, גז וכדומה, תנאים המאפשרים חיים עצמאיים לחלוטין ובלתי תלויים בצוות המקום. בבתי אבות לעומת בתי דיור מוגן החדרים נראים כחדרים הנמצאים בבתי חולים שכן המטרה העיקרית של מקום זה היא להשאיר את האוכלוסייה ברמת חיים בסיסית ועל כן החדרים שם מיועדים ללינה וליכולת השגחה מקסימלית של צוות העובדים. כמו כן החדרים נמצאים בסמיכות אחד לשני ואין מבנה של דירות.

גם המתחם מסביב למגורים מהווה הבדל גדול בין בתי דיור מוגן לבין בתי אבות. בבתי דיור מוגן ניתן למצוא בריכה, בית כינוס ועוד מקומות תרבות ובילוי. בבתי אבות לעומת בתי דיור מוגן אין מתחמים כאלו שכן הם לא מותאמים לאוכלוסייה מעין זו.

לסיכום, בתי דיור מוגן מיועדים לאוכלוסייה פעילה יותר וזה מתבטא בכל התפאורה מסביב וכן בצוות המקום. בתי אבות לעומת בתי דיור מוגן מיועדים לקהל פחות עצמאי ושם המטרה היא בעיקר השגחה דבר המתבטא גם כן בצוות הרפואי יותר ובתפאורה הפשוטה.